box legitymacja

box obozy l

 • baner1.jpg
 • baner2.jpg
 • baner4.jpg
 • baner3.jpg

W celu startu w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych każdy zawodnik oraz reprezentacja pomyślnie musi przejść weryfikację która odbywa się przed zawodami.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY DLA ZAWODNIKÓW I TRENERÓW TO STARTUJĄCYCH TO:

 

Niezbędne dokumenty dla Trenerów

 

WERYFIKACJA POLEGA NA PRZEDŁOŻENIU KOMISJI WERYFIKACYJNEJ NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • certyfikat ,
 • zgłoszenie ostateczne – lista zawodników z podpisem, Kierownika Studium WFiS,
 • legitymację studencką, bądź dokument potwierdzający naukę na Uniwersytecie Medycznym,
 • ważna legitymacja AZS.
 • zaświadczenie o stażu,
 • oryginał lub poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu (pracownicy, stażyści).

 

W sytuacji uniemożliwiającej ustalenie tożsamości należy przed rozpoczęciem spotkania trenerom zainteresowanych zespołów przedłożyć:

 • legitymację studencką,
 • dowód osobisty lub paszport

 

Brak odpowiednich dokumentów wyklucza możliwość startu zawodnika lub drużyny.

 

Weryfikacja nie powinna być przyczyną opóźnienia rozpoczęcia zawodów.

 

W razie kwestii spornych organizator przeprowadza dodatkową weryfikację. W późniejszym czasie organizator ma prawo skontaktować się z daną uczelnią uwierzytelniając dokumentację.

 

Komisję Weryfikacyjną tworzą 3 osoby:

 • organizator,
 • dwóch trenerów drużyn przyjezdnych wytypowanych przez uczestników.

 

Uczestnictwo

 

W Mistrzostwach Polski Uniwersytetów Medycznych mogą brać udział niezależnie od przynależności klubowej:

 • studenci,
 • słuchacze studiów doktoranckich – indeks lub inny dokument,
 • słuchacze studiów podyplomowych,
 • pracownicy etatowi Uczelni (nie dotyczy mistrzostw dla kierunku Ratownictwo Medyczne),
 • studenci V roku farmacji (nie dotyczy mistrzostw dla kierunku Ratownictwo Medyczne),
 • Stażyści rok po skończeniu studiów – zaświadczenie o stażu oraz dyplom ukończenia uczelni.

 

Każda z osób startujących musi posiadać aktualną legitymację AZS.

 

Warunkiem uczestnictwa w MPUM jest przesłanie zgłoszenia wstępnego (wzór nr 1) do udziału w zawodach w terminie podanym przez organizatora oraz posiadanie oryginałów dokumentów podczas weryfikacji:

 • certyfikat wg wzoru nr 2– poświadczony przez dziekanat i Kierownika Studium.
 • lista zawodników wg wzoru nr 3 (dotyczy to także słuchaczy studiów doktoranckich oraz pracowników z podaniem miejsca zatrudnienia) poświadczona przez Kierownika Studium WFiS,
 • ważną legitymację AZS,
 • dowód osobisty lub paszport – w kwestiach spornych,
 • legitymację studencką.

 

kalendarz

 

 

 

© Akademickie Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych.Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies